Vbodna žaga

Vbodne žage imajo krtačke, katere je potrebno občasno zamenjati. Krtačke se s časom obrabljajo in lahko povzročijo resne okvare na elektromotorju, zato je pomembno, da se redno vzdržujejo. Naprave ne popravljajte sami, če niste strokovno usposobljeni, raje kontaktirajte pooblaščeni servis. Kljub temu pa lahko sami pripomorete k temu, da vam bo naprava delovala dobro in dalj časa:

 

Delovno površino imejte urejeno, saj nered lahko povzroči nesrečo pri delu.

Vbodne žage nikoli ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin in plinov.

Pri delu z žago vedno uporabljajte zaščitna očala, če delo povzroči prašenje, pa uporabite tudi zaščitno masko.

Nikoli ne uporabljajte naprave v vlažnem ali mokrem okolju.

Pri menjavi rezila zagotovite, da bo kabel izključen, saj drugače lahko pride do resnih poškodb.

Vedno uporabljajte ustrezno rezilo za vbodno žago. Rezila, ki niso predpisana od proizvajalca lahko privedejo do izgube nadzora pri delu in nenatančnega rezanja.

Pred delom preverite pritrjenost rezila. Če rezilo v vpetju ni pravilno pritrjeno, lahko pride do poškodb.

Pritisnite stikalo za vklop. Počakajte, da vbodna žaga doseže največjo hitrost pred začetkom rezanja.

Za kakovostnejše delo, občasno podmažite ležišče noža s strojnim oljem.

Ne preobremenjujte naprave, ves čas skrbite za stabilnost in trden položaj vaših nog. Po zahtevnejšem in intenzivnem rezanju, naj naprava nekaj minut deluje v prostem teku, da se motor ohladi  s svojim ventilatorjem. Vbodne žage imajo kolesce za nastavitev hitrosti, katero nastavite v odvisnosti od dela in materiala, katerega režete.