Prihodnost košenja

Košenje travnika je pogosto naporno delo, katero zahteva veliko porabo časa in energije. Po napornem delovnem tednu, je najmanj potrebno, da celo popoldne porabite za košenje trate. Ravno zato smo za vas naredili Villybot robotsko kosilnico.

Villybot je avtonomni robot, namenjen samostojni košnji travnika z minimalno asistenco človeka.

Pred proizvodnjo Villybot robotske kosilnice smo izvedli večletni razvojno-raziskovalni proces, katerega cilja je bil izdelava visoko sofisticirane, zanesljive, avtonomne enote, katera bi bila zanesljiva vzdržljiva pri delu. V razvoju se je posebna pozornost namenila izkušnjam uporabnikov.

Namestitev Villybot robotske kosilnice je relativno enostavna. Pri prvem postavljanju je potrebno upoštevati nekaj enostavnih navodil, kot so oddaljenost od robov travnika, minimalna razdalja linij vodenja, križanje linij vodenja ipd. (bolj natančno je opisano v navodilih za uporabo).

Villybot robotska kosilnica se pomika v naključnih ravnih smereh in je sposobna pokositi 120 m2 na delovno uro. Uporabllja se lahko do nagibov 30°.

Villybot je opremljena s senzorji za dež in zaznavanje ovir. V primeru zaznavanja dežja, se sama vrne v polnilno postajo (polnilna postaja mora biti pokrita in zaščitena pred padavinami, saj se na njej vrši polnjenje akumulatorja).
Pri zaznavanju ovire, se Villybot zaustavi in poišče najkrajšo idealno linijo, da jo zaobide (priporoča pa se, da se ovire pred košnjo odstranijo).

Linija vodenja služi označevanju robov travnika in se začne ter konča na postaji za polnjenje. Največja dolžina linije vodenja je do 500 m.