Napolnite akumulator

Ne izpostavljajte polnilca snegu ali dežju. Priporočeno je, da imate pri roki steklenico vode in milnico v primeru stika kisline z akumulatorja s kožo. V primeru stika kisline z očmi, nujno poiščite zdravniško pomoč. Nosite primerna oblačila in se izogibajte dotikanju oči, ko delate z akumulatorjem. Prav tako ne nosite zapestnic, verižic ipd. Pri neprevidnem delu s polnilcem lahko povzročite kratek stik, ki vas lahko poškoduje. Iskrenje v bližini akumulatorja lahko povzroči eksplozijo. Kontakti akumulatorjev naj bodo čisti in brez korozije. Nikoli ne poizkusite akumulatorjev v stiku ali okvarjene akumulatorje. Pri takih okvarah poiščite pomoč v servisnih delavnicah za akumulatorje.